Rad sa decom
Rad sa decom je izuzetno zahtevan i iziskuje dosta strpljenja. Naši stomatolozi se prilagodjavaju svakom detetu, jer njihovo poverenje je uslov za uspešn...
Piling
Kod pacijenata kod kojih je otklonjen zubni kamenac i meke naslage, uvek postoje pigmentacije na zubima, poput duvanskih naslaga ili taloženja pojedinih ...
Saradnja
Lugonja Cosmedics dr Scott J. Zevon dr Đorđe Pavlica dr Aleksandar Radojičić dr Dejan Marković Ordinacija Proestetik ...
05 Feb

Protetika

protetika

F

iksni protetski radovi (mostovi),cementirani su i ne mogu se vaditi iz usta, tako da ne postoji mogućnost njihovog pomeranja.

Izrada mostova podrazumeva:

  • brušenje zuba i uzimanje individualnog otiska
  • izradu zaštitnih privremenih krunica
  • izradu krunica u laboratoriji
  • probu krunica u ustima
  • privremeno a zatim i definitivno cementiranje
Dr Siniša Telarov
Dr Siniša Telarov
Specijalista protetike
Radmila Šobat asistentRadmila Šobat
asistent
Tamara
Dr Tamara Radišić
doktor

Privremenim cementiranjem pacijentu pružamo mogućnost izvodjenja eventualnih korekcija (promena boje, oblika, veličine).

Sile žvakanja se prenose na zube, ne na okolna tkiva, tako da ne remete funkciju govora. Sačuvan je osećaj ukusa i opip hrane. Adaptacija pacijenta na mostove je brza i postiže se zaštitni i estetski efekat. Sve funkcije (govor, žvakanje, estetika) ostaju očuvane.

Specijalista protetičar obavlja prvi pregled koji je od izuzetnog značaja. Monitor na terapeutskoj stolici nam omogućava prikaz OPT snimka (pomoćnog dijagnostičkog sredstva). Pacijent zajedno sa stomatologom učestvuje u pravljenju plana terapije (izbor i boja keramike..)

U našoj poliklinici nudimo raznovrstan izbor metalokeramičkih krunica koje u svojoj osnovi imaju metal, kao i bezmetalnih krunica čiju osnovu čini mineral cirkonijuma. Prednost bezmetalnih (cirkonijum) krunica je višestruka:

  • biokompatibilne su sa tkivima u ustima, ne izazivaju alergijske reakcije
  • imaju visoku mehaničku otpornost
  • postižu se visoki estetski rezultati zbog transluscencije svetlosti

Navodimo Vam nekoliko primera protetskih radova izvedenih u našoj poliklinici.

mobilna

U

slučajevima kada iz različitih razloga nije moguće ugraditi fiksne protetske nanadoknade, mobilna protetika nudi adekvatno rešenje. Mobilne proteze mogu biti totalne ili parcijalne. Totalne proteze se mogu usidriti i na implantima.

Totalna proteza predstavlja protetsku nadoknadu koja ima za cilj da nadoknadi gubitak svih izgubljenih zuba, dok parcijalna proteza nadoknađuje gubitak jednog ili više zuba oslanjajući se na preostale zube. Prikazujemo Vam nekoliko primera totalnih i parcijalnih proteza.

Dr Siniša Telarov
Dr Siniša Telarov
Specijalista protetike
Radmila Šobat asistentRadmila Šobat
asistent
Tamara
Dr Tamara Radišić
doktor

Keramički most i parcijalna proteza sa prečkama - Primeri pre i posle intervencije

Proteze sa atečmentima - Primeri pre i posle intervencije

Proteze sa frezovanim krunama - Primeri pre i posle intervencije

Teleskop proteza - Primeri pre i posle intervencije

Valplast proteza bočno - Primeri pre i posle intervencije

Totalna proteza

P
RIMENA SAVREMENIH IMPLANTOLOŠKIH SISTEMA I PROTETSKA REHABILITACIJA PACIJENATA

Cilj: Prikazati prednosti savremenih implantoloskih sistema kod rešavanja parcijalne i totalne bezubosti pacijenata nad klasičnom protetskom rehabilitacijom.
Metodi: Primena implantata na mestim nedostatka zuba bilo kao posledica traume ili patoloskog stanja značajno može doprineti uspešnoj rehabilitaciji fiksnim ili mobilnim protetskim nadoknadama sto znacajno olaksava adaptaciju novonastalaj situaciji kako u funkcionalnom tako i u psiholoskom pogledu. Lokalizacija nedostatka zuba kao i stanje vilične kosti kod svih pacijenata bili su na prihvatljivom nivou u odnosu na okolne anatmoske struktrure što je značajno uticalo na uspešnost terapeutskog postupka, u posmatranom retrospektivnom uzorku od 28 pacijenata . Imali smo u većini slučajeva parcijalnu bezubost i sest pacijenta sa totalnom bezubosti donje vilice. Svim pacijentima su ugradjeni Nobel Biocare Replace i Implantdirect implanti sistem. Period praćenja od tri godine pokazao je uspešnost prihvatanja implantata, kod tri pacijenta nakon jedne godine pojavio se perimplantitis na dva implanta u bočnom sektoru donje vilice i jedan perimplantitis u frontalnoj regiji donje vilice.
Zaključak: Moderni implantni sistemi sa adekvatnom hirurškom tehnikom i pažljivo isplaniranim protetskim lečenjem značajno utiču na uspešnu rehabilitaciju kako u funkcinalnom tako i u estetskom pogledu kod parcijalne,subtotalne i totalne bezubosti.

O nama
2010-12-29

O nama

Cilj nam je da se u našoj ordinaciji pacijenti osećaju prijatno i opušteno... U našoj ordinaciji najvažnije je štedeti...

O nama
2010-12-29

Naš tim

Naš stručni tim je svakodnevno na raspolaganju pacijentima. Njega sačinjavaju polivalentni stomatolozi, specijalisti s...