Štampa

Ono na šta smo posebno ponosni upravo je rad sa decom. Posebnu pažnju posvetili smo najmlađima, kako bi im proces lečenja i održavanja higijene zuba bio zabavan.