Štampa

U ponudi imamo sve vrste mobilnih proteza.

  • klasične totalne proteze sa ojačanjem
  • proteze sa tehnomed krunama (od teflona)
  • skeletirane proteze (metalne) sa raznim vrstama drikera, prečki i kopči
  • totalne proteze
  • proteze sa frezovanim krunama
  • proteze sa teleskop krunama
  • mogućnost izrade pokretnih mostova

Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika
Mobilna protetika