Štampa

Sve popravke i lečenja radimo pod anestezijom, sa najkvalitetinijim materijalima, tehnikama i aparatima.

Popravka zuba bi se mogla definisati kao jedan ili niz konzervativnih postupaka u cilju da se izgubljeni deo zuba nadognadi, bilo da je uzročnik karijes ili nešto drugo što je dovelo do oštećenja zuba.

Plombe u boji koje otpušaju flor, a još su i interesante za decu. Jednostavne ,a aplikaciju, raznovrsne boje plombi. - ZA mlečne zube

Endodontska terapija je proces lečenja živca zuba koja za cilj ima uklanjanje infekcije i zaštitu eksponiranog zuba od eventualnog budućeg napada mikroorganizama.

Endodontskim tretmanom ili lečenjem kanala korena se uklanja inficirana, traumatizovana ili mrtva pulpa. Ovom procedurom pacijentu uspevamo da izlečimo zub i da ga sačuvamo u vilici i naravno da kupiramo bol.