Štampa

Ortodoncija je klinička specijalistička grana stomatologije, koja se bavi lečenjem nepravilnosti u rastu i razvoju vilica, kao i korigovanjem nepravilnog položaja zuba.

Korekcijom nepravilnosti u položaju zuba smanjuje se rizik od pojave karijesa, parodonotopatije, oboljenje zgloba i popravlja se estetika.

Ortodontski tretman sprovodi se, kako u dečjem uzrastu, tako i kod odraslih.

U dečjem uzrastu, u dobi između 5 i 7 godina, potrebno je uraditi prvi ortodontski pregled, gde uz upotrebu pokretnih pločastih aparata, možemo u potpunosti korigovati nepravilnosti ili u manjem značaju smanjiti i pripremiti za terapiju fiksnom protezom.

Pored pločastih aparata, u dečjem uzrastu značajni su i miofunkcionalni aparati za korekciju loših navika (sisanje prsta, disanje na usta i sl.)

U odraslom dobu ortodontska terapija sprovodi se fiksnom protezom koja se postavlja na zube. Breketi mogu biti metalni i estetski (keramičke, safir bravice),

Bez obzira na uzrast i tip proteze, svakom pacijentu pristupa se individualno, što znači da se radi klinički i RTG pregled, otisci, fotografije, radi se analiza, na osnovu koje se ordređuje terapija, sa kojom se pacijent upoznaje i upućuje na sve detalje i tok lečenja.

Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija
Ortodoncija